Hoe Erectiele Dysfunctie Optreedt Verhaal

Er is zekerheid dat lidocaïnecrèmes en botuline-injecties niet effectief zijn bij de behandeling van PVD. Er is veel onzekerheid over de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij PVD; de resultaten op grond van de reviews zijn niet eenduidig. Er is eveneens veel onzekerheid over de effectiviteit van bekkenbodemfysiotherapie, alle vormen van medicamenteuze behandeling en chirurgie bij de behandeling van PVD. De kwaliteit van het onderzoek was dusdanig laag dat de reviewers geen uitspraken doen over de effectiviteit. Bij het beantwoorden van de vraag is gebruikgemaakt van 2 systematische reviews. Geef uitleg over de vicieuze cirkel van pijn, inadequaat pijngedrag en de rol van plezierige seks . Geef om deze cirkel te doorbreken een ‘pijnverbod’ tot aan de volgende afspraak.

Hoe Erectiele Dysfunctie Optreedt

Circa veertig respondenten maakten van deze mogelijkheid gebruik. Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn zijn indicatoren voor de evaluatie van de aanbevelingen in de richtlijn opgesteld. Hiermee wordt vastgesteld in hoeverre de richtlijn wordt nageleefd. De resultaten van de evaluatie kunnen aanknopingspunten vormen voor de volgende revisie van de richtlijn en/of voor tussentijdse aanpassing van het implementatieplan. De aanbevelingen betreffen zowel diagnostiek , behandeling als begeleiding. Het onderwerp behandeling is opgesplitst in modules met betrekking tot de stadia T1-2 Nx-0 Mx-0, T3-4 Nx-1 M0, M1a-c, castratie-resistent prostaatcarcinoom , lokaal recidief.

Gebruikersmenu

Medicijnen die geslikt worden voor een hoge of lage bloeddruk hebben invloed op erectieproblemen bij mannen. Vooral medicijnen voor een hoge bloeddruk kunnen problemen ‘down under’ geven. Echter, een hoge bloeddruk kan zelf ook erectiestoornissen veroorzaken. Zo heeft 43 procent van de mannen met een te hoge bloeddruk soms of vaker last van erectiestoornissen.

Bijvoorbeeld door het aantal mannen te tellen die voor dit soort problemen bij de huisarts komt, maar ook door mannen enquêtes in te laten vullen. Wat heel opvallend is, is dat het aantal huisartsenbezoeken om impotentie veel lager ligt dan het aantal mannen die in een vragenlijst aangeven dat ze problemen hebben met hun erectie. Het komt er dus op neer dat maar een klein gedeelte van de mannen het daadwerkelijk aandurft om met hun erectieprobleem naar de huisarts te gaan. De werkzaamheid van tadalafil staf indien geen andere op cialis apotheekleeftijd geleidelijk genoeg stijf blijven tijdens staat. Hoe moet ik dit verbeterde versieÂcialis apotheekViagra te geven waarna onze neemt moet u eerst.

Erectieproblemen En Voeding: 6 Voedingsmiddelen Die Je Wel

Dit is een plastic cilinder die om de penis wordt geschoven en vervolgens vacuüm wordt gezogen. Als de drukring dat om de cilinder zit rond de basis van de penis wordt geschoven, kan de penis stijf blijven. De vacuümpomp is vrij te verkrijgen in seksshops of postorderbedrijven of via de medische industrie . In de gesprekken met de gespecialiseerd verpleegkundige seksuologie wordt ingegaan op hoe u met uw partner communiceert. Ook kan bij u bloed worden afgenomen om te testen op de kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en hormonale afwijkingen. Verdere onderzoeken zijn vaak overbodig, omdat dit niet van invloed is op de behandelkeuze.

Laat de patiënte het pijnlijke gebied tweemaal daags met een indifferente crème masseren. Ook bij een beschadiging van het kapsel van het zwellichaam of een lek in de afvoerende bloedvaten door een shunt kan de erectie uitblijven. De reden hiervoor is meestal een ongeval of operatie in het gebied van het bekken en zelden een aangeboren toestand. Operaties die schade kunnen toebrengen aan de zenuwen naar en van de penis zijn operaties aan de dikke darm , de endeldarm , de prostaat en blaasoperaties.

Er Zijn Tal Van Oorzaken Voor (tijdelijke) Erectiestoornissen Hieronder Vindt U Mogelijke Oorzaken Op Een Rijtje.

Ongeacht of de angst chronisch is of acuut en ongeacht of de angst globaal is of gericht op welomschreven zaken. Vooral vrouwen herkennen zich vaak beter in dit model dan in de klassieke responscurve. In dit model moet er een context zijn waarin men ontvankelijk is om vanuit een seksueel neutrale situatie seksuele stimuli te ontvangen of over te gaan tot seksuele activiteiten. Dit kunnen visuele, tactiele of auditieve prikkels zijn, maar ook herinneringen oorzaak van onmacht of fantasieën. Of een prikkel een seksuele betekenis heeft, verschilt per individu en is afhankelijk van ervaringen, van geslacht en van de leeftijd. Tot slot moet er een intact seksueel systeem zijn dat deze prikkels kan verwerken. Dit seksuele systeem bevat psychologische en lichamelijke processen. Wordt de seksuele opwinding als positief gewaardeerd, onder andere door emotionele en fysieke bevrediging , dan ontstaat er een leereffect.

Deze medicijnen kunnen ook de seksdrive verminderen en het orgasme vertragen of verhinderen. Een paar glazen alcohol kan stimulerend werken, omdat seksuele remmingen wegvallen. Maar grotere hoeveelheden alcohol leiden tot een erectiele moeilijkheid oefeningen verlaagde testosteronspiegel, een minder goede erectie en moeilijker klaarkomen. Langdurig en veelvuldig alcoholgebruik kan leiden tot een erectiestoornis en soms tot vrouwelijke borstvorming en verkleining van de zaadballen.

Testosteron En De Ouder Wordende Man Hormonale Aspecten Van Seksuele Problematiek Peter Leusink, Huisarts, Seksuoloog Nvvs

Bij contra-indicaties voor SSRI’s kan ook tramadol of een PDE-5-remmer een alternatief zijn. PDE-5-remmers komen in aanmerking als er tevens erectiele disfunctie is met een overwegend lichamelijke oorzaak. Bij weerstand tegen systemische behandeling kan prilocaïne-lidocaïnegel worden voorgeschreven. Verwijs bij aanwijzingen voor bekkenbodemproblematiek naar een bekkenfysiotherapeut. Leg uit dat een overactieve bekkenbodem bij vrouwen tot frictie en pijn kan leiden bij coïtus en op deze manieren de seksuele problemen in stand houdt. Een bekkenfysiotherapeut kan de patiënte leren controle te krijgen over de bekkenbodem. In sommige gevallen is erectiele disfunctie of vroegtijdige zaadlozing een gevolg van dyspareunie of vaginisme bij de partner en hebben beiden een seksueel probleem. Naar Samenvatting › Als de seksuele problemen zich ook of voornamelijk voordoen bij het seksueel contact met de partner is het raadzaam deze bij de behandeling te betrekken.

Gebruik van alcohol tezamen met Uprima kan de kans op bijwerkingen verhogen, vooral een lage bloeddruk. Tevens kan het gebruik van alcohol het moeilijker maken een erectie te krijgen. De meest voorkomende excuus voor beide seksen was de vermoeidheid, de vrouwen meer als een excuus voor een hoofdpijn, integendeel, waar te kopen mannen zijn excuses meer voor het vele werk. Een zeer benieuwd excuus in de enquête was dat de partner zegt dat hij naar waar te kopen de kat en heeft daarom geen tijd voor seks. Charles de Koetsier, Csc., prijs die meldde dat 54 % van de mannen in de leeftijdsgroep 35 tot 65 jaar in de TSJECHISCHE republiek last van lichtere of zwaardere vorm van de aandoening erekece (STAM/MARK 2001). Karel Kočí rapporteerden ook grote effecten van erectiestoornissen, waaronder, bijvoorbeeld, depressie, verlies van zelfvertrouwen en partner conflicten. Op de vraag „Wat voor prikkels van mannen en vrouwen seksueel Titan Gel prijs opgewonden je? ” zei 71 % van de vrouwen knuffelen, vergeleken met 51 % van de mannen. Natuurlijk, de mannen waren het geven van meer (36 %) de voorkeur visuele prikkels dan vrouwen (8 %).

Hoe Beslis Ik Welke Behandeling Het Beste Is Voor Mij?

Dat kan een beperking zijn van een netwerk van vele hulpverleners rond een patiënt. Een 44-jarige gehuwde vrouw met 2 kinderen, is 3 jaar geleden behandeld voor een mammacarcinoom met een mastectomie en heeft nu adjuvante hormonale therapie in de vorm van tamoxifen. Tijdens een oncologische controle, die op somatisch terrein geen aanleiding geeft tot zorg, geeft patiënte klachten aan van moeheid, sombere stemming en slaapproblemen. De oncoloog vermoedt een depressie en verwijst patiënte terug naar de huisarts om te bezien of behandeling noodzakelijk is. De huisarts constateert inderdaad een lichte stemmingsstoornis waarbij patiënte aangeeft dat haar matte stemming ook invloed heeft op de relatie met haar man. De huisarts vindt geen indicatie voor behandeling met een antidepressivum en twijfelt of het probleem mogelijk ook in stand wordt gehouden door gemis aan ondersteuning door haar partner. De POH-GGZ stelt verwijzing voor naar een psycholoog, maar omdat de vereiste DSM-diagnose ontbreekt wordt behandeling door de psycholoog niet vergoed, waarna patiënte besluit vooralsnog de situatie aan te zien. toeneemt zal de prevalentie van erectiele disfunctie toenemen. 14% van de mannen accepteert de erectiele disfunctie volledig, 25.5% van de mannen accepteert het helemaal niet.

Er is een vrij simpele methode om te bepalen of het onvermogen tot een erectie lichamelijk en/of psychisch is. Dit kun je herleiden door de spontane erectie die vaak bij veel mannen ’s morgens optreedt, oftewel de zogenaamde ochtenderectie. Is de man impotent en heeft hij ’s morgens bij het ontwaken soms een erectie, dan is de oorzaak niet fysiek, maar psychisch. Impotentie komt namelijk zelden voor door uitsluitend een laag testosteron-gehalte . Bij ongeveer de helft van de patiënten vindt men GM1-antilichamen in het bloed. Ook medicijnen kunnen bijwerkingen hebben en invloed hebben op de erectie, zoals bijvoorbeeld medicijnen die invloed hebben op de bloeddruk. Deze middelen kunnen ook invloed hebben op het ontstaan van een orgasme. Het gebruik van antidepressiva kan het orgasme vertragen of er zelfs voor zorgen dat het helemaal uitblijft. Een te laag testosterongehalte is niet vaak, maar soms wel de oorzaak van erectieproblemen.

Cialis wordt gebruikt om mannen met erectiestoornissen en een vergrote prostaat te helpen. Het kalmeert de spieren in de wanden van de bloedvaten en zorgt voor bloedtoename in de penis. Een op de tien mannen boven de veertig in Nederland ondervinden erectiestoornissen. Viagra is de nummer een keuze onder mannen die lijden aan erectiestoornissen. Viagra, in zijn normale vorm, heet sildenafil citraat, en er zijn verschillende doseringssterktes verkrijgbaar. Jouw dokter kan de juiste dosis voor jou voorschrijven, en tenzij jouw dokter anders instrueert wordt Viagra gebruikt op een “wanneer het nodig is”-basis. Neem nooit meer dan een Viagra pil per day, tenzij jouw dokter zegt dat het goed is.

Hoe Erectiele Dysfunctie Optreedt

Minimaal 150, gebruik, patent Viagra verlopen, calciumwaterstoffosfaat. Bezwijk niet voor veelbelovende advertenties van louche types waarover je er geen inlichtingen terugvindt. Hulpstoffen tabletkern, diegene die het goedkoopste zit in dat segment zal waarschijnlijk ook wel goedkoop zitten in de boomkwekerij maar ook dat is geen garantie. Je kunt het middel het beste op een lege maag innemen als je zo snel mogelijk effect wil zien 000fold more potent for PDE5 than for PDE3. Hoewel wellicht de indruk is gewekt dat deze benadering van de patiënt vergaande oefening of gesprekstechnische hoogstandjes vereist, is dat geenszins het geval. Wanneer het alleen aan de hulpverlener duidelijk wordt wat er mis is, dan heeft de patiënt daar weinig aan. Seksuele problemen bestaan vooral tussen mensen, oplossingen daarvoor dus ook. Seksuele hulpverlening is dan ook niet iets dat ‘aan’ maar ‘samen met’ de patiënt gebeurt. Daarbij kan het nodig zijn dat het perspectief van de patiënt verruimd wordt, maar de visie en de normen en waarden van de patiënt en zijn partner blijven het belangrijkste uitgangspunt van de behandeling.

De uitkomsten werden onderzocht met verschillende vragenlijsten waarbij onderscheid werd gemaakt tussen symptoomreductie en seksuele tevredenheid. De behandeling richt zich op het helpen van de patiënte bij het aanwenden van seksuele stimuli die de opwinding en zin stimuleren en op het versterken van de plezierige kanten van seks. Er is onzekerheid over de effectiviteit van sildenafil bij de behandeling van verminderde zin of opwindingsstoornissen; ze lijken effectief bij vrouwen mét een opwindingsstoornis maar zónder verminderd verlangen. Mogelijk is er enig effect op de lichamelijke seksuele respons ; het effect op zin en opwinding is minder duidelijk. De diagnose en de wijze waarop deze gesteld werd verschilden tussen de onderzoeken. De herkomst van de geïncludeerde patiënten werd summier of niet beschreven; ze lijken niet representatief voor een eerstelijnspopulatie. De kwaliteit van het bewijs is laag vanwege inconsistentie en indirectheid .

Erectiele dysfunctie kan echter ook optreden bij ernstige adipositas doordat de bloedspiegels van vrij testosteron lager worden en die van de oestrogenen hoger. Karacan et al. rapporteerden impotentie bij van de patiënten met terminale nierinsufficiëntie.19 Bijna de helft van de patiënten in hemodialyse of na niertransplantatie had een erectiele dysfunctie. de begeleidende neuropathie, de lage testosteronspiegel, hyperprolactinemie en zinkdeficiëntie. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat het vooral gaat om jonge vrouwen, vaak in de eerste jaren van hun seksuele relatie als gevolg waarvan het een sterke wissel trekt op de partnerrelatie. Een geïndividualiseerde, multidimensionale en multidisciplinaire behandeling van vrouwen met VVS biedt een aanzienlijke kans op goede langtermijn behandelresultaten. Zij voelen zich doorgaans het prettigst als alles goed wordt voorbereid. En voor de vrouw is het feit dat ze nu zelf kan kiezen de grootste overwinning. Seksuele activiteit is niet altijd het gevolg van een proces waarin seksuele opwinding en lustgevoelens een rol spelen. In het seksueel responsmodel voor vrouwen van Basson neemt de behoefte aan intimiteit een belangrijke plaats in als motief voor seksuele activiteit.

Het slechts eenmaal per vier of vijf jaar reviseren van een richtlijn past hier niet meer bij. Snellere tussentijdse ‘modulaire’ revisies van specifieke onderdelen van een richtlijn hebben de toekomst. Erectiele dysfunctie is een aandoening die steeds meer voorkomt bij mannen. Dit is een voorwaarde die alleen mannen beïnvloedt, omdat het de onvermogen is om een ​​erectie te krijgen. ED is een groot probleem dat de eigenwaarde van een man op de grond kan verlagen. Viagra’s actieve ingrediënt die verantwoordelijk is voor het bijstaan ​​van het mannelijke voortplantingsorgaan op zijn hoogtepunt, heet Sildenafil. Sildenafil ontspant spieren gevonden in de muren van bloedvaten en verhoogt de bloedstroom naar het gebied van het lichaam dat nodig is voor seksuele activiteit. De enige dokter met een specialisatie in seksuele dysfunctie en hij wordt hoog gewaardeerd.

Minder dan 5 % van de patiënten een rectale zweer of rectaal bloeden , die optreedt als gevolg van irritatie van de rectale voering . Obstructie Trouble plassen na tussenliggende zaad therapie optreedt in 7 tot 25 % van de patiënten , mogelijk als gevolg van bloedstolsels in de blaas of zwelling van de prostaat . Daarnaast is in sommige patiënten een goedaardige verhoging van de PSA later interstitiële zaad therapie .

De kans bestaat dat hij door de onzekerheid geen erectie krijgt, waardoor de onzekerheid weer groter wordt. Zo lijkt het waarschijnlijk dat het de volgende keer evenmin zal lukken en daarmee is de cirkel rond. Als de partner er nog een schepje bovenop doet door zich eraan te storen dat er geen erectie ontstaat of teleurstelling laat blijken, dan is de kans helemaal verkeken dat de erectie spontaan zal ontstaan. De partner kan ook invloed hebben op het doorbreken van de cirkel. Het wordt steeds duidelijker wat de oorzaken zijn van erectieproblemen.

Het zal helpen bij het krijgen van een erectie met seksuele stimulatie en niet alleen bij het nemen van een pil. Mocht je last krijgen van duizeligheid of misselijkheid, pijn, verdoving of tinteling in de borst, armen, nek of kaak, stop dan onmiddellijk en bel jouw dokter. Alcohol kan bijwerkingen veroorzaken wanneer het ingenomen wordt samen met Cialis. Als u een van de vele mannen bent in Nederland die last hebben van erectiele dysfunctie of vergrote prostaat, dan kunt u overwegen om Cialis super active te proberen. Cialis super active wordt gebruikt om erectiele dysfunctie en vergrote prostaat te behandelen. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden niet worden genezen, maar u helpt u simpelweg de symptomen te beheren.

Oplossing #3: Probeer Een Hoge Bloeddruk Tegen Te Gaan

de oorzaken, symptomen, diagnostisch onderzoek, behandeling en prognose uitleggen van het multipele sclerose. Onregelmatig verspreid in hersenen en ruggenmerg bevinden zich gebieden van gedemyeliniseerde witte stof. Grijze stof kan ook aangetast worden doordat omgevende oligodendrocyten niet meer werken. Als de patiënt ervan overtuigd is dat de medicijnen de oorzaak van het probleem zijn, dan is het belangrijk dat je dit serieus neemt. Door het serieus te bevestigen of uit te sluiten, geef je de patiënt erkenning en dit leidt ook tot een betere werkrelatie bij eventuele vervolgstappen. Om daarachter te komen, kun je het volgende stappenplan hanteren. Spierontspanners en kalmerende middelen zoals diazepam en oxazepam kunnen sufheid en slaperigheid geven en dus minder zin in seks. Daarnaast kan ook het orgasme moeilijker gaan omdat de patiënt minder geconcentreerd is. Om te zorgen dat je een eventuele bijwerking later beter kunt beoordelen, is het verstandig om van tevoren uit te leggen dat een geneesmiddel seksuologische bijwerkingen kan geven.

De ernst en de aard van de gevolgen op de seksuele organen is afhankelijk van de plaats en de omvang van de chirurgische ingreep. Hoe uitgebreider en lager de ingreep in het kleine bekken, hoe groter de kans op beschadiging. Indien de respons op zichzelf ongestoord is, bijvoorbeeld omdat iemand bij masturbatie adequaat reageert of bij een andere partner geen problemen heeft, zal de aandacht uitgaan naar de interactie met de partner. Wat verloopt er dusdanig anders dat men seksuele problemen ervaart?

Informatie Voor Patiënten Diabetes En Seksualiteit

De mannen kregen om uiteenlopende redenen (o.a. hiv, laag testosteron/testosterontekort, obesitas) testosteron voorgeschreven. De leeftijd en de morbiditeit van patiënten verschilden sterk tussen de onderzoeken, evenals dosering en toedieningsvorm. Ook de methodologische kwaliteit van de onderzoeken verschilde sterk. Er zijn aanwijzingen dat de prognose beter is indien de patiënt, ondanks de pijn en kromstand, wel seksueel actief blijft (eventueel ondersteund door PDE-5-remmers en pijnstillers). Verwijzing naar de uroloog heeft pas zin bij klachten die langer dan twaalf maanden duren. Een uroloog zal overgaan tot een operatieve standcorrectie van de penis indien het proces langer dan een jaar bestaat, stabiel is en tot ernstige problemen met de coïtus leidt. Als gevolg van de operatie kunnen verkorting van de penis en gevoelsstoornissen optreden. Om de operatiestrategie te kunnen bepalen is het van belang dat de man zelf foto’s maakt van zijn maximaal erecte penis, in twee richtingen in staande houding en deze meeneemt naar het eerste consult.

Om te voorkomen dat de erectie inzakt moeten er zenuwprikkels blijven bestaan. Veel mannen merken dat dergelijke problemen effect hebben op hun zelfvertrouwen en op de relatie met hun partner. Ze hebben daarbij vaak het idee dat zij de enige zijn met dit probleem. Uw arts heeft met u gesproken over de problemen die u heeft bij een erectie. In deze folder informeren wij u over wat een erectiestoornis is en wat eventuele behandelingen kunnen zijn. Wanneer één van beide partners ziek wordt of een operatie ondergaat, is het altijd nodig om je aan te passen aan de beperkingen of gevolgen die dat met zich meebrengt. Als de seks niet meer vanzelf gaat, is het een idee om het te plannen.

Erectiestoornis:

In de loop van het behandeltraject komen evaluatiemomenten voor. Als de ingestelde behandeling niet voldoende resultaat oplevert, kan het zijn dat uw bekkenfysiotherapeut samen met u de doelen of de behandeling bijstelt. De bekkenbodem speelt een belangrijke rol bij zowel de opwinding als het orgasme.

De onderzoekers zijn het erover eens dat een enkele keer uitblijven of snel verdwijnen van een erectie tijdens de seksuele activiteit niet valt onder de definitie van een erectieprobleem. Dat komt bij iedere man weleens voor en is afhankelijk van de mate van opwinding of afleiding van de concentratie op de seksualiteit. De huisarts beaamt dat, maar vindt het toch gek dat het zo ineens is ontstaan bij het verschijnen van zijn nieuwe vriendin. ‘Uw bloedvaten hebben te lijden bij het stijgen van de leeftijd en door de diabetes. Maar ik denk eigenlijk dat u last hebt van zogenoemde weduwnaars­impotentie. Dit erectieprobleem ontstaat als de seksualiteit zich na lange tijd weer aandient. Jullie kunnen het beste bij het begin beginnen.’ Dat betekent dat de minnaars moeten uitgaan van het lichamelijk genieten door elkaar te strelen en te masseren.

Acute Complicatie Van Medische Behandeling: Langdurige Erectie

Ook het tijdperk van de operationele prothese is, meningen lijkt achterhaald. De behandeling bestaat nu uit drie geneesmiddelen die beschikbaar zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar. Elk bevat een klinisch geteste stof en verschillen alleen in de lengte van het effect. Zelfs nog meer klinische testen en het is niet meningen uitgesloten dat een van deze medicijnen zullen de artsen voorschrijven en op de behandeling van bloedvaten. Onvruchtbaarheid is een multifactoriële aandoening, waarvan de exacte oorzaak nog onbekend is.

Erectiele disfunctie we volgens de artsen moet worden ironisch genoeg dankbaar zijn voor het feit dat ons wijzen op wat er mis is. Effectieve behandeling vandaag de dag is makkelijker dan het was tien jaar geleden, toen het Titan Gel meningen gebruikt om een vacuüm apparaat of een injectie in de penis. Sommige mannen werken veel te lang, waar is het voor bovendien, in voortdurende spanning. Ze zijn vaak zo uitgeput, dat ze tijdens de seks neztopoří ledematen, zelfs wanneer hun partner hoe het te gebruiken helpt. Volgens de onderzoekers is onvruchtbaarheid een vroege indicator van andere degeneratieve aandoeningen zoals aderverkalking, hoge bloeddruk en hartfalen.

Ook als u pas een beroerte of hartaanval heeft gehad, lijdt aan een zeer lage bloeddruk, een bepaalde oogaandoening, leverproblemen of een ernstige hartaandoening mag u geen erectiepillen innemen. Erectiepillen werken bij zo’n 41-82% van de patiënten met impotentie. Fosfodiësterase -type 5-remmers hebben meestal geen effect als de erectiestoornis wordt veroorzaakt door ernstige zenuwschade, bijvoorbeeld na een prostaatverwijdering of een ziekte.

Andersom mag echter niet geconcludeerd worden dat er bij achterwege blijven van een erectie sprake is van somatogene ED. Autonome neuropathie als oorzaak van impotentie bij patiënten met diabetes mellitus en uremie werd reeds vermeld. Bij ruggemergletsel, de oorzaak van impotentie in 6-9 van de gevallen, bepaalt het niveau van het letsel of de impotentie geheel of gedeeltelijk zal zijn. Bij een cervicaal letsel zijn reflexogene erecties, waarvoor de N. Patiënten met afwijkingen van het sacrale ruggemerg zijn in 80 der gevallen impotent. Bij ongeveer een kwart van hen blijft de potentie echter behouden, vermoedelijk doordat de lange sympathische zenuwen uit de thoracolumbale regio intact zijn gebleven. Voor het optreden van volledige impotentie is beschadiging van de thoracolumbale én sacrale zenuwcentra noodzakelijk.

Erectiele Disfunctie: