Organische Therapieen Voor De Beoordeling Van Erectiestoornissen Nietwaar

zoogdierenbrein, dat cruciaal is voor emotiehuishouding, gevoelens en gedachten die samenhangen met sociale en persoonlijke behoeften en verlangens. Dit deel functioneert grotendeels onbewust en wordt gevoed door socialisatie, levenservaringen en wordt onder andere gereguleerd door beloning en straf. Een groot verantwoordelijksheidsgevoel, sociaal wenselijk gedrag en ook perfectionisme zijn zeker in je nadeel. Uit Zembla onderzoekt van 2016 blijkt dat het gebruik van antidepressiva erg hardnekkig blijft stijgen, terwijl bekend is dat deze pillen bij veel mensen niet goed werken en gevaarlijk kunnen zijn. Er wordt gesjoemeld met onderzoeksresultaten door de farmaceutische industrie. De rol van testosteron vervangende therapie in hypogonadale mannen die curatieve behandeling voor prostaatkanker hebben ondergaan is ook omstreden. Controverse bestaat over het effect van testosteron vervangende therapie op het risico van prostaatkanker. Grootschalige placebogecontroleerde studies op lange termijn zijn nodig om de lange termijn cardiovasculaire risico’s van testosteron therapie te beoordelen.

Acupunctuur aanvullend gegeven naast disclofenac bij gewrichtsklachten en gewrichtspijn geeft significant minder pijn en minder stijfheid aldus enkelvoudig blinde en gerandomiseerde studie bij 88 patiënten met ernstige knieklachten. Acupunctuur – Het Hugo Nielsen Systeem plus behandeling met Cellcom – werkt pijnverlichtend en levensverlengend als aanvulling op chemo en bestraling bij kankerpatiënten, ook bij termnale kankerpatiënten. Vitamine D suppletie plus Omega-3 vetzuur vermindert niet statistisch significant het risico op kanker . Blijkt uit placebo gecontroleerde 5-jarige studie onder volwassenen van 50 jaar of ouder. Mediterrane dieet voorkomt veel beter ontstaan van kanker en betere overall overleving bij hartpatienten in vergelijking met beste zorg voor patienten met hart- en vaatziektes. Aspirientje ( mg. mg.) dagelijks geeft minder kans op overlijden aan enkele soorten kanker, maar effect is pas na minimaal 5 tot 10 jaar te merken.

Symptomen Van Prostaatkanker

De onderzoeker voert de gegevens van de enquêtes in die tijdens de inschrijving zijn ingevuld in REDCap, een HIPAA-compliant database. De ingevulde papieren versie van de enquêtes wordt opgeslagen in een map in een gelabelde afgesloten kast in het Lenox Hill Hospital. Deze studie zal worden uitgevoerd door middel van de administratie van gevalideerde enquêtes, die het deelnemende onderwerp hoe het CalmiGo-apparaat te gebruiken en patiënten de CalmiGo te laten gebruiken apparaat op zichzelf. Ashwagandha is een plant die voorkomt in onder meer India en Afrika. De vrucht van deze plant wordt gebruikt om de seksuele stamina van mannen te verbeteren en om vroegtijdige ejaculatie tegen te gaan. De vrucht van de Ashwagandha werkt tevens stress- en angst verlagend. Ginseng is een wortel die bekend staat om het groot aantal positieve effecten die het heeft op het menselijk lichaam.

In een studie werd vardenafil aangetoond dat het nuttig zijn bij patiënten die eerder niet reageerden op sildenafil therapie. Een grote studie die 52.000 patiënten geëvalueerd over observatiejaren bleek dat de incidentie van NAION bij mannen die sildenafil was vergelijkbaar met die in de algemene populatie. Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen. Er zijn veel verschillende behandelingen geprobeerd, met matige tot gemiddelde resultaten. Het wel geven van therapie werkt bij bijna elke stoornis beter dan geen therapie of een placebo, blijkt uit onderzoek. Individuele schematherapie is inmiddels een bekende en bewezen effectieve behandelingsvorm van persoonlijkheidsproblematiek.

Behandeling Van Erectiestoornissenopen

Gentherapie met p53 virus zou in China goede resultaten boeken bij kankerpatienten. Everolimus vermindert sterk epileptische aanvallen bij patiënten met het tubereuze sclerose complex, goedaardige tumoren in de hersenen vanuit erfelijke oorsprong en verbetert kwaliteit van leven aanzienlijk. Oudere mensen met kanker lopen groter risico op de bacterie Clostridium difficile en overlijden daaraan ook vaker dan mensen zonder kanker. een homeopatisch middel voorkomt stomatitis bij kinderen die een beenmergtransplantatie of stamceltransplantatie ondergaan, blijkt uit dubbelblinde gerandomiseerde studie.

Ellagic acid, een natuurlijk middel in een behandeling of preventie van kankerEllagic-acid, een natuurlijke stof en Quercetin-C veel voorkomend in bessen, rode vruchten en noten lijkt van grote waarde in een behandeling van kanker. Wim Huppes adviseert iedereen die DCA gebruikt daarmee te stoppen omdat de resultaten bij ca. DCA – Dichloroacetic wordt door onderzoekers van Harvard Medical School als een mogelijk middel tegen vorming van kankercellen benoemd in verklarend artikel in de New Scientist. DCA – Dichloroacetic informatie zowel de voordelen als de gevaren van DCA – Dichloorazijn bij gebruik van DCA en HAART door kankerpatienten.

Motie Preventie Huidkanker Aangenomen

Recente vorderingen in de microgeassisteerde conceptietechnieken kunnen de kans op zwangerschap aanzienlijk vergroten bij partners van mannen met de slechtste vruchtbaarheidkansen. In de toekomst zal moeten blijken wat de veiligheid en de genetische consequenties van deze behandeling zijn. Deze toedieningswijze lijkt elegant en in enkele gevallen werden ook positieve resultaten beschreven.16 22 Ook voor deze middelen geldt dat de resultaten van verder onderzoek moeten worden afgewacht om een definitief oordeel te kunnen geven.

Ziektekostenverzekeraar weigert toestemming tot betalen voor operatieve ingreep bij man met alvleesklierkanker op dag van operatie. Nieuwe animaties en tekeningen voor peuters en kinderen die een ouder met kanker hebben op website van stichting Kankerspoken. PLEKHA7 een eiwit speelt cruciale rol in apoptose – zefldoding van kankercellen. Onderzoekers aan de Mayo Clinic ontdekken dat reparatie van PLEKHA7 vorming van tumoren kan voorkomen.

Richtlijnen Voor Diagnostiek En Behandeling Van Erectiestoornissenopen

De impliciete opdracht om ontspannen te zijn heeft hij sommige cliënten juist het averechtse gevolg dat zij gespannen raken. In dergelijke gevallen kan men paradoxale technieken toepassen. De eerste stap zwaarlijvigheid en erectiestoornissen is dat de cliënt een reden wordt gegeven om zijn ‘afwijking’ niet negatief te zien en er zich niet tegen te verzetten. Een voorbeeld van een dergelijke positieve etikettering vindt men bij Haley .

Rituximab naast Fludarabine en cyclophosphamide geeft significant betere resultaten op ziektevrije tijd en op overleving bij CLL en wordt eerste lijns. Interferon-alpha na operatie en – of chemo bij eierstokkanker is zinloos en geeft geen enkele meerwaarde aan behandeling van eierstokkanker, aldus fase III studie van 7 jaar. Parpremmer Veliparib naast chemo gevolgd door veliparib alleen als onderhoudsbehandeling geeft betere overall overleving voor patienten met eierstokkanker stadium III en IV. Sugen – Sutent geeft voor GIST-patiënten die resistent voor Gleevec – Imatinib) zijn geworden, significant betere overall overleving en significant langere ziektevrije tijd aldus publicatie van fase III trial met Nederlandse deelname. Aspirine voorkomt bij geopereerde darmkankerpatiënten een recidief en deze patiënten hebben 50 procent grotere kans om niet te sterven aan hun darmkanker, blijkt uit deelstudie uit grotere studie met darmkankerpatiënten. naast reguliere behandelingen bij darmkanker, vermindert kans op overlijden met 26 procent op 5 jaar. Clodronaat – Ostac , een botversterkend middel, vermindert sterk de kans op uitzaaiingen en recidief bij borstkanker. En verhoogt bovendien overall overleving en ziektevrije tijd significant.

De Behandeling Van Seksuele Problemen

Let vooral op zeer ernstige bijwerkingen die DCA kan veroorzaken. vitamine K, zowel uit voeding als via suppletie, voorkomt botproblemen zoals botbreuken en osteoperose en kan belangrijk zijn voor vrouwen met borstkanker die een hormoonkuur volgen. Vitamine E beschermt tegen neuropathische schade en klachten bij chemokuren met paclitaxelVitamine E vermindert significant mond en keelbeschadigingen – orale mucositis – door chemo bij zowel kinderen als volwassenen. Intraveneus toedienen van vitamine C – ascorbinezuur – lijkt een goed alternatief voor morfine in pijnbestrijding bij kanker met onvermoede kansen op verder lichamelijk herstel. Twee patiënten met uitgezaaide nierkanker behandeld met IAA – vitamine via infuus – worden hier beschreven. Calcium plus vitamine D voorkomt voor 57 procent dat vrouwen met een geschiedenis van een vorm van oppervlakkige huidkanker, alsnog een melanoom ontwikkelen. E. Valstar aan minister Borst over wetenschappelijk bewijs van aanvullende middelen bij behandeling van kanker.Het antwoord van het ministerie van VWS en Commissie Farmaceutische Hulp op de open brief van arts-bioloog Drs.

De prostaat is een klier, ongeveer ter grootte van een kastanje, die onderdeel uitmaakt van het mannelijke voortplantingssysteem. Deze arm krijgt tijdens hun deelname aan het onderzoek een CalmiGo-handheld-apparaat. Deelnemers zullen eerst gevalideerde enquêtes invullen waarin hun symptomen van angst- en paniekaanvallen worden beoordeeld. Onderzoekers zullen vervolgens demonstreren hoe ze het CalmiGo-handheld-apparaat moeten gebruiken. Deelnemers gebruiken het apparaat samen met de onderzoeker en daarna zullen de deelnemers het apparaat minimaal 2 keer zelfstandig gebruiken.

Na de wachttijd van 2 jaar is aan een uitkering op grond van de Wet Inkomen en Arbeid toegekend. In de jaren 1950 ontdekte men toevallig dat een gebrek aan de neurotransmitters serotonine, dopamine en noradrenaline depressieve symptomen kon veroorzaken. Sindsdien verschoof de focus bij de behandeling van psychische aandoeningen – en vooral van depressie – van psychotherapie en elektroconvulsie therapie naar farmacotherapie . Overweeg ook eens cognitieve therapie; een vorm die zich erop richt automatische negatieve gedachten te doorbreken. Bij deze therapie onderzoek je samen met een psycholoog of therapeut wat je denkgewoonten zijn.

bevacizumab toegevoegd aan gemcitabine en cisplatin voor uitgezaaide urineleiderkanker geeft geen verschil in overall overleving of ziektevrije tijd. Vaccin tegen baarmoederhalskanker werkt ook effectief tegen HPV virus en indirect tegen baarmoederhalskanker in gerandomiseerde dubbelblinde studies bij zowel jonge vrouwen van 15 tot 25 jaar als bij vrouwen tussen de 24 en 45 jaar. Gemzar en Xeloda als combinatie behandeling zou mediane overlevingstijd van alvleesklierkankerpatiënten met 1,5 maand verlengen – van 6 maanden naar 7,4 maanden – jubelen de media na fase III studie resultaten. Gemcitabine plus combinatie FOLFIRINOX (5-fluorouracil, leucovorin, irinotecan, en oxaliplatine) geeft significant mediaan langere overlevingstijd voor patienten met uitgezaaide alvleesklierkanker. Chemo plus bestraling vooraf en na operatie bij alvleesklierkanker na meta analyse van vijf grote gerandomiseerde studies geeft negatieve uitkomst voor operabele alvleesklierkankerpatiënten. Sterfte door coronavirus – Covid-19 is onder kankerpatienten erg hoog in vergelijking met mensen zonder kanker maar voor extra risico door behandelingen is geen hard bewijs.

Eerst laat de onderzoeker de patiënt de GAD-7- en PSS-enquêtes invullen. Onderzoekers zullen de patiënt benaderen en geïnformeerde toestemming verkrijgen voordat ze het patiënt in de studie. Er bestaat nog veel meer voedsel dat een duidelijke positieve uitwerking heeft op de seksuele gezondheid en het beter functioneren van de seksorganen. Het is aan te bevelen om te streven naar een gezond en uitgebalanceerd dieet. Eieren worden aanbevolen voor mannen met vroegtijdige ejaculatie.

In alle andere gevallen werkt Erbitux – Cetuximab of panitumumab.niet. Voedingssupplement met 6 voedingstoffen – MP 6 aanvullend op FOLFOX geeft langere progressievrije ziekte en minder ernstige bijwerkingen bij uitgezaaide gevorderde darmkanker. Beweging en sporten beïnvloedt oestrogeenwaardes in bloed van vrouwen in de leeftijd na de overgang bewijst een gerandomiseerde studie en suggereert een significante bescherming tegen krijgen van borstkanker. Bewegen, sporten en lichamelijke arbeid verrichten geeft ca.

92% van de muizen werd kankervrij na injectie met myxomathose virus. Hormoontherapie stoppen in en na de overgang voorkomt kanker, vooral borstkanker en eierstokkanker . Wekelijkse chemospoelingen van de buikholte als postoperatieve behandeling verlengt levensduur bij eierstokkankerpatiënten met stadium III en IV. Hyperthermie naast chemo bij eierstokkanker kan zinvol en effectief zijn. Twee patienten met eierstokkanker gebruikten anti-oxidanten naast chemo bij eierstokkanker en hadden zwaarlijvigheid en erectiestoornissen daar veel baat bij. Dr. Felperlaan geeft adviezen voor voeding ter voorkoming van kanker welke ook goed te gebruiken zijn door patiënten die reeds kanker hebben. Kijkoperatieve techniek effectiever en patiëntvriendelijker dan gewone open operatie bij darmkanker. Fecale Immunochemische Test – FIT – blijkt 90 procent nauwkeurig in voorspellen van wel of geen darmkanker. Chemo na operatie bij darmkankerpatiënten stadium II lijkt zinloos en levert slechts 5% extra overlevingen.op.

Organische Therapieen Voor De Beoordeling Van Erectiestoornissen

Van jongeren is het opvallend dat heel veel mensen een poging doen, maar slechts 1 op de 200 pogingen slaagt. Hoe minder een persoon bij sociale groepen zoals familie of religieuze instellingen hoort, hoe groter de kans dat hij zelfmoord pleegt. Death seekers willen duidelijk hun leven beëindigen op het moment van de poging. Death initiators gaan ervan uit dat het proces van sterven al lang is begonnen en dat zij erectiele disfunctie kuren zonder medische interventie dit slechts versnellen. Death ignorers denken dat zij hun huidige leven inruilen voor een beter leven. Death darers blijven tot het laatst toe ambivalent over hun wens om te sterven. De perceptie dat men geen controle heeft over de bekrachtiging in het eigen leven, en dat zijn/haar eigen schuld is. Een depressie die gekenmerkt wordt door fases met weinig energie, een laag zelfbeeld en veel schuldgevoelens.

Schematherapie

Hierdoor was haar gevoel voor hem zo verminderd dat zij geen seksueel contact met hem wilde. Haar man kon daar slecht tegen en maakte regelmatig toespelingen die zij als dwingend ervoer, waardoor de cirkel rond werd. De therapeut stelde voor dat de echtgenoten drie maanden geen enkel seksueel contact zouden hebben. Er werd precies afgesproken wat in hun geval onder ‘seksueel contact’ diende te worden verstaan. In de tussentijd zou het echtpaar proberen inzicht te krijgen in hun gevoelens en te leren op een andere wijze met elkaar om te gaan. Mevrouw leerde duidelijker voor zichzelf op te komen en zich minder te laten domineren door haar man, die op zijn beurt met behulp van feedback van zijn vrouw en van de therapeut leerde zich wat meer terughoudend en bescheiden op te stellen. Nadat dit deel van de relatietherapie was afgelopen, kon het seksverbod worden opgeheven. Cliënten maken niet altijd melding van hun seksuele problemen.

De genoemde middelen zijn overigens in Nederland niet geregistreerd voor de indicatie erectiestoornissen. Dat een anti-angsttherapie de beoogde effecten heeft, suggereert dat angst op een of andere manier betrokken moet zijn in het voortbestaan van de seksuele problemen. Maar, plausibel of niet, effecten van een therapie geven geen uitsluitsel over etiologie of pathogenese. Het is denkbaar dat de als anti-angst bedoelde therapie aangrijpt op een ander psychisch proces dan angst. Dat disfunctionele mannen angst rapporteren, is precies wat de theorieën van Kirby3 en Wolpe2 doen verwachten.

De samengevatte informatie omvat de behandeling van de patiënt in de ED, ED-diagnose en ED dispositie. opent het elektronisch medisch dossier van de patiënt om te bepalen of patiënten zich melden de ED met symptomen van angst of paniekaanval, en onderzoekers zullen ervoor zorgen dat de patiënt voldoet niet aan enige uitsluitingscriteria. Onderzoekers zullen dit bevestigen met de zorgverlener van de patiënt dat de patiënt symptomen van angst en paniekaanval ervaart voordat hij de patiënt over deze studie. Meestal bestaat de behandeling uit een combinatie van psychotherapie, cognitieve gedragstherapie , steungroepen, stressmanagementtechnieken en angststoornissen en / of antidepressiva medicijnen. Over het algemeen probeert deze studie CalmiGo te identificeren als een effectief en alternatief vroegtijdig alternatief interventie-behandelingsoptie voor patiënten die zich op de spoed melden met een angst- of paniekaanval symptomen. Vaak wordt een combinatie van de zojuist besproken behandelwijzen gevolgd om betere resultaten te verkrijgen bij het verhelpen van vroegtijdige ejaculatie. Zoals je wellicht gedurende het lezen van het artikel gemerkt hebt, ben ik in eerste instantie geen voorstander van het nemen van medicatie die allerlei nare bijwerkingen kunnen hebben. Naast een heleboel andere behandelingen, is dit een vorm van professionele hulp die beschikbaar is voor mannen met vroegtijdige ejaculatie.

Het kernpunt is dat zij ervaren dat seksualiteit niet op orgasme hoeft gericht te zijn, dat men de gelegenheid krijgt nieuwe ervaringen op te doen, en dat men merkt dat het niet vreemd is elkaar te vertellen wat men prettig en opwindend vindt. Voor het oplossen van seksuele problemen tussen partners is van belang, dat beide partners zeker weten niet te hoeven vrijen, wanneer zij dit niet willen. De hierboven beschreven interventies hebben hierop betrekking. Meestal is dit vetorecht vooral voor één van de twee van belang, zoals bijvoorbeeld voor mevrouw Jansma die last had van de opdringerigheid van haar man.

Veelvoorkomende Behandelingen Voor Vroegtijdige Ejaculatie

Een man is bijvoorbeeld bang om snel klaar te komen, en komt dan juist snel klaar. Een vrouw is bang dat haar man het naar vindt als zij niet klaarkomt, en daardoor komt zij juist niet klaar. De zogenaamde ‘sensate focus’ oefeningen vormen hierin een belangrijk element. De partners wordt gedurende een bepaalde periode verboden gemeenschap te hebben, en ook om elkaars genitaliën aan te raken. In die eerste tijd gaan zij ‘leren’ elkaar te strelen op andere plekken en erover te praten wat zij op dit gebied plezierig vinden. Wanneer de een streelt is de ander niet actief, maar vertelt wel wat hij of zij meer en minder plezierig vindt.

Curcumine – kurkuma – geeft bij Kahler – Multiple Myeloma een positief effect in een behandeling van Kahler – MM, aldus wetenschappelijke studie. Cryotherapie tijdens toediening van Melphalan bij Kahler zorgt voor hoog significante verbetering van minder optreden van mucositis en andere bijwerkingen behorend bij chemo en beenmergtransplantatie. Nederlandse studie geeft overzicht van overall overleving bij Multiple Myeloma in alle stadia in periode 2008 tot 2013.

Betrekken Van Naasten

Bij de beoordeling van de waarde van een behandelingsvorm is het belangrijk welke criteria er gehanteerd worden voor welslagen. Gaat het om de kwaliteit van de erectie, om de kwaliteit van de coïtus, de kwaliteit van de relatie of om de kwaliteit van leven? Hierbij is essentieel wat de patiënt zelf verwacht van de deskundige. Ook in dit koop viagra origineel 100mg pfizer receptvrije viagra geval is het belangrijk de mening van de partner te horen. De NVIO heeft getracht richtlijnen op te stellen die bij de dagelijkse praktijk aansluiten. Duidelijk is dat er meerdere diagnostische protocollen gehanteerd kunnen worden en dat het resultaat van behandeling niet per se afhankelijk is van de uitgebreidheid van de diagnostiek.

Paliatieve zorg naast standaard behandelingen vanaf diagnose van niet-klein-cellige longkanker verbetert signficant ziektevrije tijd en overlevingstijd t.o.v. alleen maar standaard behandelingen. BiovaxID, een vaccin, geeft significant langere ziektevrije tijd bij lymfklierkanker (non-Hodgkin) blijkt uit fase III studie. Rituximab – Mabthera gegeven naast chemotherapie blijkt significant effectief voor mensen met CLL – Chronische Lymfatische Leukemie ouder dan 70 jaar. HIFU – High Dose Focused Ultrasound bij levertumoren en niertumoren blijkt een veilig en met een beter resultaat, significant minder bij effecten, uit te voeren behandeling, blijkt uit een gerandomiseerde fase II studie. Stereotactische bestraling via Gamma Knife in combinatie met hyperbare zuurstof geeft statistisch significant betere resultaten op overlevingstijd van herhaaldelijk terugkerende kwaadaardige hersentumoren. HuidkankersAvelumab een anti-PD medicijn geeft uitstekende resultaten met alsnog complete en gedeeltelijke remissies bij patienten met recidief na chemotherapie van uitgezaaide merkelcelkanker – merkelcelcarcinomen. Ovarex – oregovomab, een immuunstimulerend middel – stimulatie T-cellen – geeft significant langere overleving bij gevorderde eierstokkanker aldus fase II studie. Een redelijke vertraging dagen – voorafgaand aan een operatie bij darmkanker leidt niet tot slechtere resultaten, in tegendeel een te snelle operatie na de diagnose kan leiden tot kortere ziektevrije tijd en overall overleving.

Hiertoe zijn zowel voorlichtingsvideobanden als folders met betrekking tot auto-injectietherapie, vacuümtherapie en prothesechirurgie beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om de betrokken patiënt gedurende enkele weken een vacuümapparaat in bruikleen te geven, alvorens te adviseren een dergelijk apparaat aan te schaffen. Ook voor auto-injecties geldt dat er een experimenteerperiode afgesproken kan worden, alvorens de patiënt bepaalt of deze methode geschikt is. In dit stadium kan een farmacotest verricht worden als voorbereiding op zelfinjectietherapie. In sommige klinieken wordt de primaire behandeling grotendeels door een gespecialiseerd verpleegkundige begeleid. Wanneer een vorm van primaire behandeling niet het gewenste resultaat oplevert, kan men overstappen op een andere vorm of besluiten tot nadere diagnostiek. In de klassieke sekstherapie à la Masters en Johnson is ‘huiswerk’ om vicieuze cirkels te doorbreken het belangrijkste werkingsprincipe. Bij sommige patiënten is diepergaande psychotherapie noodzakelijk.

Als er sprake is van een hormoonresistent prostaatcarcinoom, kan chemotherapie overwogen worden. Via een echosonde wordt een naald aangebracht tot aan de prostaat, waarna de uroloog op verschillende plaatsen van de prostaat stukjes weefsel weghaalt voor nader onderzoek. Hierbij wordt via je anus een echosonde tot aan de prostaat ingebracht. Via geluidsgolven wordt de prostaat zichtbaar op een beeldscherm, aan de hand waarvan de uroloog kan bekijken of er afwijkingen aan de prostaat zijn. Verder kunnen via dit onderzoek de plaats en de grootte van de tumor vastgesteld worden. Blootstelling aan chemische stoffen zoals cadmium kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van prostaatkanker. Er is een sterke correlatie tussen leeftijdstoename en het ontwikkelen van prostaatkanker. De incidentie van prostaatkanker neemt gestaag toe met het voortschrijden der jaren. Boltex Medisch apparaat voor de behandeling van urincontinentie en ter versterking van de bekkenbodem.

Zelfinjectietherapie Bij Ed

Masturberen wordt ook ‘gebruikt’ als manier om cliënten met orgasmeproblemen zonder de druk van een partner te leren tot een orgasme te komen. De eerste stap daarin is het eigen lichaam te leren kennen, te leren accepteren dat seks plezierig mag zijn en te leren dat niet iedereen hetzelfde prettig vindt. De cliënten kunnen in een groepstherapie hierin begeleid worden. Garfield Barbach en LoPiccolo en Lobitz rapporteren al geruime tijd goede resultaten hiermee. Het oefenen met aan– en ontspannen van de vaginale spieren (de zogenaamde Kegel–oefeningen) kan de resultaten van deze methode nog versterken (Heiman, LoPiccolo & LoPiccolo, 1981). Uiteraard dient deze aanpak alleen te worden geadviseerd wanneer de betreffende persoon de anorgasmie zelf als een probleem ervaart en wanneer deze niet voornamelijk wordt veroorzaakt door de interactie met de partner.